Søk
Arrangement
Ny Musikk presenterer   Landmark  Klubb


Saychiko Hayashi (MASH)+PRAED
Inngang kr. 80,-/Gratis for medlemmer av Ny Musikk

MASH
Saychiko Hayashi (JP) og Magnus Alexanderson (SE)

[beyond] er en interaktiv audio-visuell forestilling laget av MASH (Magnus Alexanderson og Sachiko Hayashi). Dens interaktive komponenter (audio -visuelle) er koblet via et dataprogram (Max / Jitter) samt via menneskelig persepsjon å oppnå fleksible og likevel komplekse strukturelle audio-visuelle komposisjoner.

Dessuten er [beyond] et "amalgam" av ulike menneskelige uttrykk både på personlig og kollektivt nivå. Motsetningene som er iboende i vår verden - tradisjon / nytt, komposisjon / improvisasjon, Vest / Øst, maskin / menneske - alle er smeltet sammen i [beyond] som viktig del av personlige historier til skuespillerne.

Den visuelle fokuserer på tre kvinnelige Noh-teater skuespillere, filmet i Tokyo 2006.

PRAED
Paed Conca (CH) og Raed Yassin ( LB)
Egne verk/improvisasjoner
Paed Conca, elbass, klarinett, elektronikk
Raed Yassin, kontrabass, elektronikk, tape, radio, video

Praed er ikke bare den sveitsisk/libanesiske duoen Paed Conca og Raed Yassin, det er en åpning av dynamiske plass, hvor musikere fyller ulike roller noen ganger samtidig med Yassins bruk av kontrabass, elektronikk, tape og radio materiale samt lager video som gir det visuelle materialet for sine opptredener, og Conca's multi-instrumentale tilnærming på elbass, klarinett og elektronikk. Dette mangfoldet er kjernen i denne duoens originalitet, og presenterer flere nivåer av fortolkning. Resultatet er en konstant konstruksjons og dekonstruksjonsprosess, der alt som bygges opp er satt til å forsvinne eller bli endret ved hjelp av tillegg eller subtraksjon.

Til toppen