Søk
Arrangement
Filosofikafeen Hybris   Landmark  Klubb


Technolife - Utopi eller dystopi?

Er menneskekroppen ufullstendig? Hvorfor skal vi nøye oss med det normale når teknologien kan tilby oss perfeksjon? I science-fiction litteratur og film ser vi mange eksempler på hva man kan forestille seg at mennesket skal være, og hva teknologien kan hjelpe oss med. Fysisk styrke, psykiske «superkrefter», udødelighet eller selvkomponert utseende er noen av de egenskapene fremtidsmenneskene skaffer seg. Foregriper science-fiction begivenhetene, eller ser vi isteden vår egen samtid reflektert i fremtidens «trollspeil»? Er det teknologisk perfeksjonerte mennesket en fremtidsvisjon vi ønsker oss eller noe vi frykter?

Technolife-prosjektet bruker film og sosiale medier til å skape debatt på bakgrunn av etiske problemstillinger hentet fra science-fiction litteratur, og noen av de synspunktene som kommer frem i denne debatten vil kunne belyse noen av disse spørsmålene.

Morten Auklend, førsteamanuensis ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier ved UiB, vil snakke om science-fiction og kunstens forhold til fremtidens teknologiske muligheter.

Kjetil Rommetveit, som har jobbet med Technolife-prosjektet ved UiB sitt Senter for vitenskapsteori, vil dele noen av de resultatene dette prosjektet har generert med oss.

Til toppen