Søk
Arrangement
Borealis Film   Landmark  Klubb


INTOLLERANZA, Bettina Ehrhardt / The Case of the Grinning Cat (2004), Chris Marker / Fremdarbeit og Product Placement, Johannes Kreidler
KL 13:00-13:58
Intolleranza. Regi: Bettina Ehrhardt, Tyskland 2004 Manus: Bettina Ehrhardt. Foto: Hans-Albrecht Lusznat, Volker Tittel og Thomas Bresinksky. Musikk: Luigi Nono.

Denne filmen foksuserer på Luigi Nonos musikalske teaterstykke “Intolleranza”. Dette verket tok for seg flere aktuelle politiske temaer, som immigrering, fremmefrykt og miljøkatastrofer. For Nono gikk musikk og politisk engasjement hånd I hånd.

Stykkets premiere førte med seg store kontroverser, som i filmen minnes av mennesker som stod Nono nær. Blant disse er maleren Emilio Vedova, som designet rekvisittene, Nonos daværende kone Nuria Schoenberg Nono og komponisten Heimut Lachenmann som var Nonos elev. Intolleranzas humanistiske grunnlag har I ettertid blitt sett som fenglsende og tvingende nødvendig. Selv uttalte han: “grunnlaget for mine arbeider er alltid en søken etter provokasjon, en hendelse, en opplevelse, en test som vekker mine instinkter og min samvittighet.”

--

KL 14:00-14:59
The Case of the Grinning Cat (2004), Chris Marker
Chats perchés. Regi og manus: Chris Marker, Frankrike 2004. Foto: Chris Marker. Medv: Bertrand Cantat, Dieudonné, Léon Schwartzenberg m.fl.

Ved inngangen til det nye årtusenet begynte et forunderlig graffitifenomen å prege gatebildet i Paris. Monsieur Chat - en glisende gul katt – dukket opp på de mest utenkelige og ufremkommelige steder. Etterhvert ble bildet av katten benyttet i et mangfold foreskjellige sammenhenger, blant annet som et fast inventar i demonstrasjonstog mot invasjonen av Irak. Hvordan kunne et stilisert gatemaleri av en anonym kunstner oppnå status som et nasjonalt fredssymbol? I The Case of the Grinning Cat satte Chris Marker seg som mål å granske utviklingen av dette fenomenet i lys av det daværende politiske og kunstneriske klimaet som rådet i Frankrike. Filmen fungerer som et filosofisk manifest, så vel som en mystisk detektivhistorie og en fremtidsspådom om ettervirkningene av 11. september.

Chris Marker har i femti år bidratt til å rendyrke essayfilmen som en særegen sjanger. I The Case of the Grinning Cat behandler han de komplekse prosessene som gjør at kunst kan bli til slagkraftige politiske symbol for protester, og hvordan mening alltid skapes i møtet med betrakterne - ikke bare av en glorifisert auteur.

--

KL 15:00-15:33
Fremdarbeit og Product Placement, Johannes Kreidler

Fremdarbeit
For en neve dollar har komponister i lavkostland skrevet musikk til Kreidler som han får godt betalt for å presentere for lyttende publikum i kultur- og musikkbyen Berlin.

Product Placement
Filmen viser kunstaksjonen der den tyske eksperimentelle komponist og performance-kunstneren Johannes Kreidler overrekte GEMAs hovedkontor i Berlin 70 200 enkeltskjemar for der han søkte opphavsrettigheter til å benyttet lydsnuttene han hadde brukt for å lage verket Product placement. Komposisjonen består av et 33 sekunder stykke elektronisk musikk. Johannes Kreidler er en tysk eksperimentell komponist og performance-kunstner som gjester årets Borealis-festival.

Til toppen