Søk
Arrangement
Bergen Arkitektforening   Landmark  Klubb


Bergen Arkitektforening gleder seg over å kunne presentere 2 unge arkitektkontor OPA FORM og FFB. Kom til Landmark onsdag 2. oktober kl. 19.00.
Gratis inngang!

Om OPA FORM:<
Lokale OPA FORM har bakgrunn fra Bergen Arkitektskole og ble etablert i 2011 som en sammenslåing av firma MAMA arkitekter, Marina Bauer og Mari Myklebust, og Tømrer/arkitektvirksomhetene til Ole Martin Støwer og Espen Folgerø.

Arbeidsområdene strekker seg fra mindre bygg (som i flere tilfeller oppføres for egen hånd) til større planarbeider. Det er et uttalt mål for kontoret å utfordre rammene for arkitektens rolle.

Om FFB:
Felleskapsprosjektet å Fortette Byen er et arkitektkollektiv som ble etablert i 2010. FFB jobber med stedsspesifikke, lokale prosjekter og består av arkitekt/kunstner Joar Nango, arkitekt/rivningsarbeider Håvard Arnhoff og arkitekt Eystein Talleraas.

FFB jobber med prosjekter og installasjoner i det offentlige rom. Målet er å skape en plattform for kreativ deltakelse. Prosjektene er temporære og eventbaserte, og undersøker grenseforholdet mellom individets rom for utfoldelse og fellesskapets allemannsrett.Til toppen