Søk
Arrangement
Bergen arkitektforening frokostmøte   Landmark  Klubb


På vegne av styringsgruppen for samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter vil president i NIL Siv Senneset presentere sluttrapporten torsdag 03. april.
Alle arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og studentmedlemmer i Bergen og omegn inviteres på frokostmøte kl. 08.30 – 10.00. Kaffe og noe å bite i serveres fra kl. 08.30 på Landmark i Rasmus Meyers allé 5.

Når fire organisasjoner skal bli til èn
Samarbeidsprosjektet om å etablere en ny felles organisasjon for medlemmene i NAL, AFAG, NIL og NLA har kommet et viktig steg videre.

Med arbeidstittelen; Norges Arkitekter er det utarbeidet en sluttrapport som beslutningsunderlag for de øverste organene i de fire organisasjonene.

Veien videre
Sluttrapporten skal til behandling i de respektive organisasjonenes øverste organer i løpet av våren 2014. Medlemmene skal ha det siste ordet. I august-september 2014 skal det gjennomføres uravstemninger i alle organisasjonene. Gitt en tilstrekkelig oppslutning, etableres Norges Arkitekter fra 1. mai 2015.

Én av de viktigste grunnene til å etablere Norges Arkitekter, er at alle arkitektorganisasjonene skal stå samlet.

Til toppen