Søk
Arrangement
VISP: Kritikersamtaler   Landmark  Klubb


Velkommen til VISPs andre utgave av Kritikersamtaler
Til tross for et stadig økende antall utstillinger i Bergen og høy aktivitet i hele kunstfeltet opplever færre og færre kunstnere og gallerister at deres utstillinger får den ønskede oppmerksomheten i media, den kritiske tilbakemeldingen, hverken lokalt eller nasjonalt. VISP ønsker å sette et kritisk blikk på kunsten som presenteres for publikum og samler aktuelle kritikere til et panel der de vil diskutere og samtale om kunsten. Fokus for denne utgaven av Kritikersamtaler vil være nye utstillinger på Entrée, 3,14 og Kraft, men også med et blikk på andre pågående utstillinger.

Grethe Melby er moderator, i panelet sitter Kjetil Røed (Aftenposten m.m), Sigrun Åsebø (Billedkunst, Kunstkritikk m.m) og Erlend Hammer (Kunstkritikk, Kunsthåndverk m.m).

Arrangementet avholdes i Glassrommet i andre etasje på Bergen Kunsthall.

Til toppen