Søk
Arrangement
Stormkast konferansen: Etterdønning   Landmark  Klubb


Panelsamtale og uformell debrief etter Stormkast konferansen
Teknologier snur opp ned på bransje etter bransje. Oljeprisen stuper. Energisystemer endres grunnleggende, og digitaliseringen er fortsatt i sin barndom. Vi lever i en tid til å bli svimmel av.

På Stormkast den 4. februar vil deltakerne bli introdusert for flere av disse endringskreftene.

Arrangementet Etterdønning blir en slags debrief, en arena for å gjenvinne balansen. I en uformell atmosføre i inviterer vi til høyttenkning rundt et stadig viktigere spørsmål:

Hva skal til for at vi får surf på den store bølgen av forandring som vil skylle over oss i tiåret som kommer? Hva må Vestlandet gjøre for å bli flinkere til å oppdage og gripe de nye mulighetene som skjuler seg like bak horisonten?

Dette blir en kveld preget av mingling, åpen bar, hyggelige rytmer og ikke minst - interessante diskusjoner.

Arrangementet er GRATIS og åpent for alle (også du som ikke deltar på Stormkast). Dørene åpner 19.30. Klokken 20.00 blir det panelsamtale fra scenen der kloke hoder fra Vestlandet diskuterer regionens muligheter.

Til toppen