Søk
Arrangement
Filosofikafeen Hybris   Landmark  Klubb


Filosofistudentene på Høyden lanserer i vår Filosofikafeen Hybris, som skal være et månedlig arrangement for filosofisk samtale om tema vi mener fortjener nærmere undersøkelse. Åpningskvelden fyrer vi løs med intet mindre enn spørsmålet: Hva er meningen med døden?


Gratis inngang!

Kan vi se den senere tids fokus på trening, helse og sunnhet som en form for dødsfortrengning? Har denne fortrengningen vært så vellykket at vi har mistet enhver dødsbevisthet? Eller kan trening gi oss en form for eksistensiell erkjennelse? Memento mori eller carpe diem, eller to sider av samme sak?

For å snakke om dette har vi fått med oss:
Stein Husebø, overlege ved Verdighetssenteret og ekspert på palliativ medisin
Øyvind Marstein, idéhistoriker og folkehelseekspert, som for tiden arbeider med et tre-årig dugnadsprosjekt for å utvikle et bedre menneskesyn innen idretten, etter 25 år som trener og utøver.

Husebø vil ta utgangspunkt i spørsmålet om dødens plass i vårt samfunn sett i lys av fokuset på trening og helse. Har vi mistet dødsbevisstheten? Og hvorfor er den eventuelt viktig? Hva sier de døende om saken? Og hva skal man si til dem?

Marstein vil vende fokuset mot treningens eksistensielle dimensjon. Hva kan vi lære om livet og døden gjennom fysisk aktivitet? Når har helse og trening en eksistensiell dimensjon? Hvordan kan vi tenke oss et friskt og sunt liv som samtidig omfavner døden og dødsbevisstheten heller enn undertrykker den?

--

Filosofistudentene på høyden vil med Filosofikafeen bringe faget utenfor instituttets vegger og invitere ulike interessante stemmer til å gi filosofiske perspektiver på tema som fortjener en ny innfallsvinkel. Kveldene vil være åpne fora for filosofisk refleksjon, gjerne i møte med andre fag. Filosofikafeen er alt annet enn en ex.phil-forelesning. filosofikafeen.b.uib.no

Til toppen